نرم افزار مدیریت آموزشگاه

نرم افزار مدیریت آموزشگاه نرم افزار مدیریت آموزشگاه نرم افزار مدیریت آموزشگاه نرم افزار مدیریت آموزشگاه نرم افزار مدیریت آموزشگاه نرم افزار مدیریت آموزشگاه

09199008806 - 02155081142

  نرم افزار مدیریت آموزشگاه
  نرم افزار مدیریت آموزشگاه
 • تماس و یا ارسال پیامک به شماره 09199008806 - 02155081142

  پیشنهادات شما در نسخه ها بعدی پس از بررسی،
  کاملا رایگان اعمال خواهد شد

 • نرم افزار مدیریت آموزشگاه، نسخه تک کاربر حسابداری کد 102

  1) درج اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک و دستی قابل استفاده در شعبه اصلی
  2) حضور غیاب پرسنل و دانشجویان به صورت دستی و اتوماتیک بارکد
  3)همراه با یک سامانه پیام کوتاه پایه
  4) با یک قفل سخت افزاری
  5)قیمت دستگاه بار کد خوان و دستگاه حضور غیاب جداگانه می باشد
  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  قیمت 200،000 تومان


  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  قابل ارتقاء به کد های 101،100

 • نرم افزار مدیریت آموزشگاه، نسخه تحت شبکه حسابداری کد 101

  1) درج اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک و دستی قابل استفاده در شعبه اصلی
  2) حضور غیاب پرسنل و دانشجویان به صورت دستی و اتوماتیک بارکد و دستگاه حضور و غیاب هوشمند اثر انگشت تراشه نگار
  3) آزمون مجازی تحت شبکه
  4) کارتابل اداری
  5) امکان ارسال پیامک با سیم کارت گوشی
  6) امکان ارسال پیام رایگان با پیام رسان تلگرام
  7)همراه با یک سامانه پیام کوتاه پایه
  8) با یک قفل سخت افزاری
  9)قیمت دستگاه بار کد خوان و دستگاه حضور غیاب جداگانه می باشد
  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  قیمت  400،000 تومان

  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  قابل ارتقاء به کد های 100

 • نرم افزار مدیریت آموزشگاه، نسخه مدیریتی کلیه شعب کد 100

  1) قابل استفاده در دو شعبه
  2) درج اسناد حسابداری بصورت اتوماتیک و دستی
  3) حضور غیاب پرسنل و دانشجویان به صورت دستی و اتوماتیک بارکد و دستگاه حضور و غیاب هوشمند اثر انگشت تراشه نگار
  4) آزمون مجازی تحت شبکه
  5) کارتابل اداری
  6) امکان ارسال پیامک با سیم کارت گوشی
  7) امکان ارسال پیام رایگان با پیام رسان تلگرام
  8)همراه با یک سامانه پیام کوتاه پایه
  9)با دو قفل سخت افزاری
  10)قیمت دستگاه بار کد خوان و دستگاه حضور غیاب جداگانه می باشد
  نرم افزار مدیریت آموزشگاه نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  قیمت  550،000 تومان

  نرم افزار مدیریت آموزشگاه
 • Support for windows 7 SP1, 8 and 10


  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

  نرم افزار مدیریت آموزشگاه

 • دفتر مرکزی: 55081142 -021

  محصول مورد نظر تا 15 روز از تاریخ خرید قابل عودت می باشد.